Rosdala glasbruk

Rosdala glasbruk grundades av Oskar Carlström och Karl peterson år 1895 och ligger i Norrhult i Småland. Roslunda har av tradition inriktat sig på bruksglas, och då särskilt lampglas.

År 1998 lades verksamheten ned efter många år av bristande lönsamhet. Numera pågår det dock glasblåsning i Rosdala igen, eftersom man tagit den gamla smedjan i bruk.

Som kuriosa kan nämnas att om du har sett teveserien Soldat med brutet gevär från år 1977 så vet du en del om hur det såg ut på Rosdala på den tiden, en stor del av teveserien spelades nämligen in vid Rosdala glasbruk och Klafreströms bruk. Teveserien, liksom den roman av Vilhelm Moberg som den bygger på, handlar om soldatsonen Valter Sträng som växer upp i Småland och redan som tonåring börjar arbeta på ett glasbruk där.

Rosdala glasbruks historia

Grundandet

Rosdala glasbruk grundades av Oskar Carlström och Karl Peterson som tidigare hade grundat glasbruket Björklunda (även känt som Björkhults glasbruk). De köpte Nöbbeled Skallargård i Rosdala och lät där uppföra en hytta i trä. Glasugnen, med sina fyra deglar, direkteldades. I Rosdala uppfördes även ett sliperi med tio slipstolar.

En av anledningarna till att Carlsström och Peterson valde just den här platsen för sitt glasbruk var troligen att den smalspåriga järnvägen på sträckan Klaveström-Åseda var under byggnation. Givetvis var den en stor fördel för att glasbruk att kunna skicka iväg sin produktion med tåget.

För att få igång driften av Rosdala glasbruk rekryterade Carlsström och Peterson erfarna glasblåseriarbetare från utlandet, framförallt från Tyskland – det land som Rosdalas disponent Edmund Röder hade sina rötter i.

Bruket läggs ned men startas upp igen

På grund av ekonomiska problem var Rosdala bara igång ett år innan det lades ned, och det nedlagda bruket såldes. Så småningom kom det år 1899 i danske konsuln Fredrik L. Heys ägo, en man som redan hade investerat i flera glasbruk i Danmark. Bakom honom stod ett kapitalstarkt konsortium som hade råd att köra igång driften av Rosdala igen och utöka verksamheten. Ett aktiebolag grundades år 1900 och flera lokalinvånare blev delägare, inklusive disponent Edmund Röder. I september samma år stod en ny hytta redo att tas i bruk. Den här hyttan var gaseldad och försörjdes med gas från ett nybyggt gasverk som utvann gas ur ved.

Slipstolarna vid Rosdala glasbruk drevs ursprungligen med vattenkraft, men så småningom övergick man till fotogenmotor istället och därefter ångmaskin. Från och med år 1913 kördes slipstolarna med elektricitet från Åkvarns kraftstation. Året därpå blev Hey ensam ägare av Rosdala, då han köpt upp aktierna från alla andra delägare.

Produktionen

Från och med år 1900 inriktade Rosdala Glasbruk sig på att tillverka olika sorters lampglas, ett beslut som föll mycket väl ut eftersom detta var en period då elektrifieringen av Sverige började ta fart och marknaden suktade efter moderna lampor som passade för elektrisk drift.

Som nämnts tidigare var den smalspåriga järnvägen för sträckan Klaveström-Åseda under byggnation när bruket anlades, och från med år 1901 kunde Rosdala använda sig av tåget för att skicka iväg sitt lampglas för försäljning.

Ägarskifte

År 1935 tog dåvarande disponenten Theodor Nyrén över som ägare av glasbruket.

Efter andra världskriget

Efter andra världskriget ökade den svenska konsumtionen rejält och Rosdala Glasbruk hade inte svårt att hitta köpare för sina produkter.

Under 1960-talets ekonomiska boom rekryterade man utländska gästarbetare, både från närliggande länder som Danmark, Finland, Estland och Tyskland och från mer avlägsna platser som Grekland och Turkiet.

År 1966 uppförde man en ny hytta för att ersätta den gamla från år 1900. (Den från år 1900 revs år 1967, men man sparade glasugnen.)

År 1979 tog far och son Adolf och Tomas Kroon över Rosdala glasbruk.

Under 1980-talet minskade efterfrågan på Rosdalas glas och 1990-talet blev också ekonomiskt tungt. År 1998 upphörde produktionen.