Inreda källare

Om man har en oinredd källare kan det vara lockande att inreda den för att skaffa sig extra boyta, men det gäller att veta vad man gör eftersom äldre hus ofta har en källare som inte är konstruerad för att fungera som boyta. Om man börjar stänga in den naturliga fukten kan man drabbas av allvarliga problem med mögel och fuktskador. Eftersom källaren ligger under jord finns det alltid fukt utanför väggarna och under golvet.

kallareInnan man ens överväger att inreda källaren bör man alltid kontrollera hur det står till med husets avvattnings- och dräneringssystem. Nästa steg är att kontrollera hur fuktigt det är i källaren och mäta luftfuktigheten.

Ett enkelt sätt att skaffa sig en idé om hur fuktig källaren är att lägga en sopsäck av plast på golvet. Fukt som vandrar upp från jorden genom golvet kommer att fastna under sopsäcken.

För mer detaljerad information, använd en hygrometer. Idag finns det digitala hygrometrar (fuktmätare) att köpa som man kan installera i källaren och använda för att hålla koll på den relativa fuktigheten under en längre period. Det kan till exempel vara intressant att se hur fuktigheten varierar med väderleken och andra variabler.

Allmänna råd

Detta är bara generella råd. De exakta förhållandena rörande din källare, resten av huset, dräneringen och omgivningen är vad som fäller det slutliga avgörandet om hur man bäst inreder källaren för att undvika fukt.
 • Fukt får inte stängas in. Varje gång du överväger någon förändring rörande källaren, fundera ett extra varv på om åtgärden riskerar att skapa instängd fukt.
 • Säkerställ god ventilation, till exempel genom att installera en eller flera fläktar. Om fläktarna inte ska vara igång konstant är det bra att ha fläktar som går igång automatiskt (till exempel vissa klockslag) så att man inte glömmer bort att använda dem.
 • kallarrumRätt utfört ger ett mekaniskt ventilerat golv lägre risk för fukt och högre valfrihet vad gäller ytskiktets material. Dessutom blir det ofta varmare än det ursprungliga golvet.
 • Håll temperaturen uppe. Ju varmare luft, desto torrare källare.
 • Att använda källaren till våta aktiviteter, till exempel badrum eller duschrum, innebär extra påfrestningar. Nu har du inte längre bara markfukt som tränger in utifrån, utan riskerar också att få problem med den fukt som alstras inne i källarutrymmet.
 • Lägg inte organiskt material som trä, sågspån och papper mot sten eller betong.
 • Måla väggarna med öppna färger som inte stänger in fukt. Silikatfärg på är ett populärt val för källarytterväggar.
 • Att installera golvvärme i källaren kan kännas som ett självklart val, men här är det extremt viktigt att kontakta en erfaren expert för råd och hjälp eftersom det kan bli väldigt fel. Tänk också på att många källare redan har en jämförelsevis låg taknivå.Äldre hus är inte byggda för att värma från källargolvet och de kan få problem när marken under huset blir för varm.

En möjlig lösning är att gräva ur golvplattan, isolera och sedan göra en ny golvplatta och bygga in golvvärme. Det är viktigt att fuktvandring i betongen minimeras.

 • Lägg inte platsgolv direkt på betonggolvet i en källare eftersom du kan få problem med förtvålat lim.
 • Linoleumgolv bör undvikas även om man har ett ventilerat golv. Däremot finns det platsgolv som kan fungera bra om man gör det på rätt sätt.
 • Om du har ett spånskivegolv, undvik klinkers eftersom de inte hanterar rörelser väl.
 • Väggarna i en källare kan med fördel målas med silikatfärg som andas. Plastfärg som inte andas rekommenderas inte.
 • Använd inte träreglar mot en yttervägg i källaren. Reglar av metall är ett bättre val. Lämna en springa upptill och en springa nedtill när du täcker reglerna.
 • Isolera helst inte källarväggarna. Om isolering är ett måste, isolera bara den bit av väggen som är över jord + max en meter nedanför den biten. Använd inte isolering som är tjockare än 5 cm.Om man kan tänka sig att göra grävarbete kan man isolera källaren utifrån, ihop med ett tillräckligt bra dräneringssystem.